Контакт телефон 030 581 212
Шашка 5 / I, Мајданпекjpputevi@mts.rs

Обавештења

Изношење некомуналног отпада на територији града Мајданпека врши се понедељком и петком

Санирање последица поплава у Јасикову


Завршена припрема за асфалтирање прилаза Пионирске улице