Контакт телефон 030 581 212
Шашка 5 / I, Мајданпекjpputevi@mts.rs

Јавне набавке

2023. година

2022. година


ЈН 01 – Набавка горива

ЈН 03 – Набавка нове комбиноване радне машине

ЈН 05 – Набавка садног материјала

2021. година