2024. година

ЈН 01 – Набавка горива и мазива

2023. година

ЈН 01 – Набавка горива и мазива

ЈН 05 – Текуће одржавање општинских путева

ЈН 04 – Набавка резервних делова за возила

ЈН 06 – Набавка камиона са кипер надоградњом

ЈН 07 – Набавка и уградња система безбедности на дечијим игралиштима у општини Мајданпек

2022. година


ЈН 01 – Набавка горива

ЈН 03 – Набавка нове комбиноване радне машине

ЈН 05 – Набавка садног материјала

2021. година