услуга механизације, људства и опреме

Ред. бр.ОписЈед. мереИзнос/дин
1.Рад возила марке ФАП 2226 са возачем за правна лица, МЗ и физичка лицаh5330,00
2.Рад возила марке ФАП 1314 и 1414 са возачем за правна лицаh4195,00
3.Рад возила марке ФАП 1314 и 1414 са возачем за физичка лица и месне заједницеh3628,00
4.Рад комбиноване машине JCB 4CX са Руковаоцем за правна лицаh6009,00
5.Рад комбиноване машине JCB 4CX са руковаоцем за физичка лица и месне заједницеh4365,00
6.Ископ комбинованом машином JCB 4CX III и IV категорије510,00
7.Ископ комбинованом машином JCB 4CX V и VI категоријеm³567,00
8.Рад раоника за чишћење снегаh340,00
9.Цена дежурства раоника за чишћење снега h113,00
10.Рад посипача солиh170,00
11.Дежурство посипача солиh113,00
12. Рад РОБОТА 170 HF за правна лицаh3742,00
13.Рад РОБОТА 170 HF за физичка лица и | месне заједнице h3175,00
14.Рад мотокултиватора са руковаоцемh1077,00
15.Рад моторне тестере са руковаоцем h1134,00
16.Рад моторног чистача (тримера) са руковаоцемh1134,00
17.Рад радника НКh397,00
18.Рад радника ПКh454,00
19.Рад радника KBh510,00
20.Превоз путничким возиломh1644,00
21.Рад аутоцистерне за воду од 11t ca возачемh10200,00
22.Полутеретни камион до 2t – путарац са возачемh2600,00