Саобраћајна структура

Структура путне мреже

Најзначајније путне комуникације, које повезују приграничну општину Мајданпек са окружењем, су магистрални путеви IБ-33 (Мајданпек-Милошева-Кула-Клокочевац-Неготин) и IБ-34 (Голубац-Поречки мост), регионални путеви IIА-164 (Брза Паланка-Мироч-Поречки мост-Мајданпек-Дебели Луг-Јасиково-Жагубица), IIА-165 (Поречки мост-Милошева Кула-Заграђе-Зајечар-Бор) и IIБ-393 (Јасиково-Влаоле-Горњане-Бор) .

Стање на путевима https://www.amss.org.rs