СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
СВ.САВЕ 21/25,19250 МАЈДАНПЕК ТЕЛ:030/581-860                                     

ЖИРО РАЧУН : 205-247881-47 Комерцијална банка                  

ПИБ:104265820   МБ:17582763